VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại hội 2016. Xin Quý Vị tiếp tục cầu nguyện và tham dự Đại Hội 2017. Đại Hội 2017 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm ngày 21 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 23 tháng 4 năm 2017 ( Apr -21,22,23- 2017). Vào Chiều Thứ Bảy  Apr 22 có chương Trình Thờ Phượng Âm Nhạc và Làm Chứng. Xin Tôi Con Chúa Chuẩn bị dự phần và đăng ký trước Đại Hội . Xin Liên Lạc MS Lực 678-768-2077. Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị.      
 • live
 • ebook
 • video
 • teach

Form đăng ký đại hội

 1. Rev.,Dr.,Pastor.,Ms.,Mrs.,Mr(*)
  Please tell us how big is your company.
 2. First Name(*)
  Please type your full name.
 3. Last Name(*)
  Invalid Input
 4. Gender(*)
  Please specify your position in the company
 5. Age(*)
  Invalid Input
 6. Do you want to stay in hotel?(*)
  Invalid Input
 7. Adddress (*)
  Invalid Input
 8. City(*)
  Invalid Input
 9. State(*)
  Invalid Input
 10. Phone(*)
  Invalid Input
 11. Zip Code(*)
  Invalid Input
 12. E-mail(*)
 13. Church You Attend
  Invalid Input
 14. How many member is in your group?(*)
  Invalid Input
 15. Member List (Full Name, Gender, age, in hotel or not, relationship:spouse, child, friend)
  Invalid Input
 16. Special Request
  Invalid Input
 17. Do you need Transportation? (*)
  Invalid Input
 18. Name of Airline
  Invalid Input
 19. Flight Number
  Invalid Input
 20. Date of Arrival
  Invalid Input
 21. Arrival Time (hh:mm)
  Invalid Input
 22. Departure City
  Invalid Input
 23. Name of Airline Return
  Invalid Input
 24. Flight Number Return
  Invalid Input
 25. Date of Return (hh:mm)
  Invalid Input
 26. Departure Time Return
  Invalid Input
 27.   

Lượt truy cập

003164375
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
89
673
11651
3164375

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893